Οργάνωση Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης

Καλωσόρισμα

Tο ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε από την Οργάνωση Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σκοπό την ενημέρωση
και την άμεση επικοινωνία.

Ανοικτά Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα

Εταίροι σε 11 χώρες δρομολόγησαν από κοινού το πρώτο πανευρωπαϊκό σχέδιο ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC - Massive Open Online Courses), με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα MOOCs είναι διαδικτυακά πανεπιστημιακά μαθήματα που δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας από το σπίτι. Περίπου 40 μαθήματα, που καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, θα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε 12 γλώσσες. Επικεφαλής της πρωτοβουλίας είναι η ευρωπαϊκή ένωση πανεπιστημίων που παρέχουν διδασκαλία από απόσταση (EADTU), στην οποία συμμετέχουν κυρίως ανοικτά πανεπιστήμια.
Openuped
The project ‘better inspection for better social inclusion' (BIBESOIN) brings inspectorates, quality assurance and evaluation departments from Wales, Estonia, Cyprus, Flanders and Malta and also some stakeholders from Spain and France together. The partners are representatives of different systems in Europe, more or less centralised, belonging to different geographical zones of Europe and with a different cultural and historical background. The stakeholders join the project as ‘critical friends’ to share and confront ideas, practices and methods at a transnational level. Due to the range of contexts of the chosen partners and the chosen activities, the objectives of the project will be approached from different points of view, including that of schools and teachers.

Συχνές ερωτήσεις

Δεν συμφωνώ με τη βαθμολογία που μου έχει αποτιμηθεί. Τι μπορώ να κάνω;

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. φακ. 12.6.01.2/4 ημερ. 29.03.2011 από το έτος σύνταξης ειδικής έκθεσης, το περιεχόμενο της συνήθους έκθεσης και της ειδικής έκθεσης θα κοινοποιείται στους εκπαιδευτικούς που επηρεάζονται, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Οι ενστάσεις για τις βαθμολογίες πρέπει να υποβάλλονται προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, με πλήρη δικαιολογητικά, μέσα σε 21 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της βαθμολογίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τύχει αξιολόγησης, για πολύ σοβαρούς λόγους, θα πρέπει να αποστείλει έγκαιρα, σχετική επιστολή στο Γενικό Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, για διαφοροποίηση της σχολικής χρονιάς αξιολόγησής του.

Χρήσιμες συνδέσεις